Купіль русалок на Дніпрі

В Україні є багато цікавих місць. Іноді вони поряд, а ми не знаємо про них.

Нещодавно у книзі краєзнавця Вільчина ми знайшли інформацію, що зовсім неподалік нашої дачі знаходиться купіль русалок. Кам'яна русалоча ванна знаходиться у балці Бальчинській. У балці ростуть стародавні дуби по 300 років. Балка виходить до Дніпра у дуже сильних місцях. Приблизно навпроти острова Таволжаний та затопленого порога Перун. Їхати до балки треба через Петро-Михайлівку, далі через село Ясинувате. Балка знаходиться між селами Ясинувате та Перун. До балки веде дорога через поле, що впирається у глибокий яр. У яру ростуть дуби і він не прохідний. Ми об'їхали балку з іншого боку. Знайшли єдину путівцю, що веде прямо до Дніпра. 


Далі пішки пішли шукати балку Балчинську.Балка виявилася, заросла з обох боків дубами і з струмком унизу. 


Ми пішли руслом струмка. Русло було майже без трави і було видно, що тут під час дощу великим потоком йде вода. У серпні в сухий час ми пройшли струмком.


 Але, в осінньо-весняний період тут не пройти, тому що схили вздовж струмка дуже круті. 


А вище знаходяться густі чагарники. Струмок робить кілька поворотів. В одному місці струмок зробив вигин та утворився півострів. Земля вздовж струмка була вся в ямках від слідів кабанів та ще якихось тварин. Але, дивна річ, щойно ми зайшли в дубовий гай і пішли вздовж струмка настала тиша. Я не чула щебету птахів, не було комах та дрібних тварин. Було відчуття, що ми увійшли до окремої екосистеми і її мешканці спостерігають за нами. Не дивно, що ми шукаємо купіль русалок. У такій загадковій тиші, за повної відсутності людей, і у зв'язку з цим з чистотою навколо, легко повірити в існування лісовиків і русалок.


Струмок протікає в кам'яних породах. За тисячоліття породи вимилися і набули своєрідної форми. На поворотах струмка були розширення та невеликі озерця. На кожне я думала: "Може це купіль русалок?" Але в книзі було написано, що йти метрів 300 нагору від Дніпра по струмку. Якоїсь миті я подумала, що книга написана давно і все це вигадки щодо купелі та трьохсотрічних дубів. Я взялася рукою за кущ. Це виявилася кропива. Боляче! Все, повертаємо назад! – подумала я. І тут ми побачили в глибокому провалі купіль. 


Ось так за п'ять кроків до мети мало не зупинилася. Купіль кам'яна кругла. У воді відбивається небо. У серпні вода є лише у найглибшому місці. Навколо купелі велика площа і, коли води багато, тут утворюється озеро близько 10 метрів діаметром. Чудове місце! Але ж купатися тут зможуть лише русалки чи лісові мавки! Це місце практично непрохідне та недоступне, коли озеро наповнене водою.


Дубів довкола багато. Дуби ростуть по кілька товстих стволів з одного місця. 


До великого дуба діаметром три метри ми не дійшли. Це ми вже зрозуміли потім, коли рушили назад. 


Коли я йшла назад, то відчувала, що мешканці цього дубового лісочка чекають, коли ми підемо. Коли ми вийшли з лісу, то не змовляючись, дякували цьому місцю за гостинність. Ось такі чарівні місця знаходяться поряд із нами!

* * *

   В нашей Украине есть много интересных мест. Иногда они находятся рядом, а мы не знаем о них.
  Недавно в книге краеведа Вильчина мы нашли информацию, что совсем недалеко от нашей дачи находится купель русалок.  Каменная русалочья ванна находится в балке Бальчинской. В балке растут древние дубы по 300 лет. Балка выходит к Днепру в очень сильных местах. Приблизительно напротив острова Таволжаный и затопленного порога Перун. Ехать к балке надо через Петро-Михайловку, далее через село Ясиноватое. Балка находится между селами Ясиноватое и Перун. 

    К балке ведет дорога через поле, которая упирается в глубокий овраг. В овраге растут дубы и он не проходимый.
Мы объехали балку с другой стороны. Нашли единственную проселочную дорогу, ведущую прямо к Днепру.
  Далее пешком пошли искать балку Балчинскую.  Балка оказалась, заросшей с обеих сторон дубами и с ручьем внизу. Мы пошли по руслу ручья. Русло было почти без травы и видно было, что тут во время дождя большим потоком идет вода. В августе в сухое время мы прошли по ручью. Но, в осенне-весенний период здесь не пройти, так как склоны вдоль ручья очень крутые. А выше находятся густые заросли.
  Ручей делает несколько поворотов. В одном месте ручей сделал изгиб и образовался полуостров. Земля вдоль ручья была вся в ямках от следов кабанов и еще каких-то животных. Но, странное дело, как только мы зашли в дубовую рощу и пошли вдоль ручья установилась тишина. Я не слышала щебета птиц, не было насекомых и мелких животных. Было ощущение, что мы вошли в отдельную экосистему и ее обитатели наблюдают за нами. Неудивительно, что мы ищем купель русалок. В такой загадочной тишине, при полном отсутствии людей, и в связи, с этим с чистотой вокруг, легко поверить в существование леших и русалок.
    Ручей протекает в каменных породах. За тысячелетия породы вымылись и приобрели своеобразную форму. На поворотах ручья были расширения и небольшие озерца. На каждое я думала: “Может быть это купель русалок?” Но в книге было написано, что идти метров 300 вверх от Днепра по ручью. В какой-то момент я подумала, что книга написана давно и все это выдумки насчет купели и трехсотлетних дубов. Я взялась рукой за куст. Это оказалась крапива. Больно! Все, поворачиваем назад! - подумала я. И тут же мы увидели в глубоком провале купель. Вот так за пять шагов до цели, чуть не остановилась.
  Купель каменная круглая. В воде отражается небо. В августе вода есть только в самом глубоком месте. Вокруг купели большая площадь и, когда воды много, то здесь образуется озеро около 10 метров диаметром. Замечательное место! Но, ведь купаться тут смогут только русалки или лесные мавки! Это место практически непроходимое и недоступное, когда озеро наполнено водой.
    Дубов вокруг много. Дубы растут по несколько толстых стволов из одного места. До большого дуба диаметром три метра мы не дошли. Это мы уже поняли потом, когда пошли обратно. Когда я шла обратно, то чувствовала, что обитатели этого дубового лесочка ждут, когда мы уйдем. Когда мы вышли из леса, то не сговариваясь благодарили это место за гостеприимство.
  Вот такие волшебные места находятся рядом с нами! 

Все путешествия. Отчеты по странам

Киево-Печерская лавра. Киев 23г

Софийский собор. Киев март 23

Купель русалок на Днепре 23

Бельское городище. Гелон и Скифия

Маленькие города Украины-острова прошлого.Ахтырка. Котельва

Легенды и реальности острова Кодацкий

Курган и кромлех в Новоалександровке

Чернигов. Места Силы

Киев. Лысая гора

Білогородка

Лысая гора. Беленькое. Днепр

Арабатская стрелка. Места силы

Скифские хроники. О кургане Солоха.

Курган Чертомлык. Могила Сирка октябрь 18.

Конский брод, Семь ключей.

Курган «Нечаева могила» сентябрь 2016г

Места силы Приднепровья и Приазовья

Курган Солоха.

Панское озеро.

Савур-могила

Мамай-гора

 Токовский водопад. Украина

Киев. Дом-музей М.Булгакова

По Днепру и Каховскому водохранилищу

Остров Хортица. Места силы

Приглашаю вас в  новые путешествия:
Поездка по библейским местам Месопотамии.  Места силы.Турция

По местам древних цивилизаций - Хеттской и Урарту. Турция


Рассказать в соц. сетях