Шлях кохання. Навчальні програми

   Кохання - це те чого ми прагнемо. Кохання є всюди. Кохання – це основа нашого світу. Нагорі - це енергія кохання, а внизу - фізичний світ із квітучими деревами та трояндами, із закоханими парами. У фізичному світі любов присутня у природі, у тваринах і рослинах, у речах, створених із любов'ю. Світ кохання або вимір кохання починається з серця. Серце живе та харчується любов'ю. Воно або відкрите, любить і довіряє світу або страждає від нестачі любові. Жити в коханні це просто і водночас важко. Складно зловити свою хвилю кохання і пливти на ній не випадаючи зі стану кохання. Вимір кохання я описала і розділила на 14 ступенів. Опис виміру кохання.

Навчальні програми для розкриття серця, сексуального центру, для вміння входити до жіночих енергій через канали богинь я веду з 2008 року.
Магия любви в Telegram1. Магія сексу та кохання
8
вебінарів
  Кохання та секс. Розкриття сексуального центру. Програма сексуального центру. Сексуальна енергія - це радість і повнота життя, здоров'я та привабливість. Оргазм, кундаліні та геніальність.

2. Магія Афродіти 7 вебінарів

Богиня любові нагороджує даром любові та краси, жіночності та гармонії. Ви дізнаєтесь секрети Афродіти та приміряєте на себе її пояс. Бажання та вміння м'якого спілкування входять до магії Афродіти.

3. Енергетика відносин чоловіка та жінки 2 дні по 5 годин

Якщо людина вибирає жити удвох, тобто йде парним шляхом, то їй треба розуміти, як взаємодіють на енергетичному рівні чоловік та жінка. На семінарі ви збільшите енергетику сексуального центру. Ви розкриєте серцевий та творчі центри. Ви дізнаєтесь про таємні даоські та індійські техніки для розкриття сексуального центру, для духовного розвитку та довголіття.

4. Великий Інь – жіноче обличчя світу. 5 частин по 6 вебінарів. 30 відео уроків

Полностью описание и отзывы и приобретение видео здесь

Цей курс призначений для жінок. Вміння жити в жіночих енергіях насамперед дає жінці здоров'я. Вміння вибудовувати поведінку по-жіночому, дає добрі стосунки з партнерами. За рахунок зсуву жінки в іньський режим посилюється поляризація між чоловіками та жінками. На заняттях вчимося входити в жіночі енергії через канали стародавніх богинь. У давнину жінки для того, щоб вижити, для залучення чоловіків, для доброго потомства та матеріального достатку, для збереження сім'ї та тривалого кохання між подружжям зверталися за допомогою до жіночих богинь, вміли бути жіночними та привабливими.

1 частина. Інь стан. Канали богинь: Іштар, Артеміди, Афродіти. 6 вебінарів 

2 частина Канали єгипетських богинь: Ісіди, Сехмет, Бастет, Хатхор, Маат, Тефнут. Канали богині Кібели, індійських богинь Лакшмі, Шакті, китайських богинь Гуаньінь, Нюйви, Чан Е, Чжі-Нюй, слов'янських богинь Лади, Макоші, Лелі. 6 вебінарів

3 частина Канали давньогрецьких богинь Афіни, Медузи Горгони, давньоримських богинь Церери, Вести, Фортуни, Мінерви, Юнони, скандинавських богинь Брунгільди, Валькірії, Фрейї, кельтських богинь Бригід і Дану, індійських богинь.
6 вебінарів

4 частина Канали мексиканських богинь, давньогрецьких богинь Гери, Деметри та Персефони, скіфських богинь, давньоєгипетської богині Бастет, африканської богині Ошун, тайських та філіппінських богинь. 6 вебінарів

5 частина Канали перської богині Анахіти, індійської Радхі, Зеленої Тари, Білої Тари, Блакитної Тари, Червоної Тари, Єви та Марії Магдалени. Архетипи Шахерезади, принцеси Діани та Мерлін Монро.6 вебінарів.

Полностью описание и отзывы и приобретение видео здесь

5. Магія кохання

Ми з вами наповнимо любов'ю наше тіло, наші бажання, розкриємо сексуальний центр. Підсилимо зв'язок з грошовим потоком у каналі давньої богині кохання та грошей Іштар. Ми підемо від розкриття нижніх енергетичних центрів до найвищих. Розкриємо серцевий центр. Розкрити творчий центр нам допоможуть архетипи Шахерезади та Мерлін Монро. Ми увійдемо у вищу любов і гармонію.

Запис на навчання та питання тут

Магия любви в Telegram

******************************************

Любовь – это то к чему мы стремимся. Любовь есть повсюду. Любовь – это основа нашего мира. Наверху – это энергия любви, а внизу – физический мир с цветущими деревьями и розами, с влюбленными парами. В физическом мире любовь находится в природе, в животных и растениях, в речах, созданных с любовью. Мир любви или измерение любви начинается с сердца. Сердце живет и питается любовью. Оно или открыто, любит и доверяет миру или страдает от недостатка любви. Жить в любви это просто и одновременно тяжело. Сложно поймать свою волну любви и плыть на ней не выпадая из любви. Измерение любви я описала и разделила на 14 степеней.

Описание измерения любви. Учебные программы для раскрытия сердца, сексуального центра, для умения входить в женские энергии через каналы богинь я веду с 2008 года.

Магия любви в Telegram

1. Магия секса и любви 8 вебинаров

Любовь и секс. Раскрытие сексуального центра. Программа сексуального центра. Сексуальная энергия – радость и полнота жизни, здоровье и привлекательность. Оргазм, кундалини и гениальность.

2. Магия Афродиты 7 вебинаров

Богиня любви награждает даром любви и красоты, женственности и гармонии. Вы узнаете секреты Афродиты и примерите на себя ее пояс. Желание и умение мягкого общения входят в магию Афродиты.

3. Энергетика отношений мужчины и женщины 2 дня по 5 часов

Если человек выбирает жить вдвоем, то есть идет по парному пути, значит ему нужно понимать, как взаимодействуют на энергетическом уровне мужчина и женщина. На семинаре вы увеличите энергетику сексуального центра. Вы откроете сердечные и творческие центры. Вы узнаете о тайных даосских и индийских техниках для раскрытия сексуального центра, для духовного развития и долголетия.

4. Великий Инь – женское лицо мира. 5 частей по 6 вебинаров. 30 видео уроков

Этот курс предназначен для женщин. Умение жить в женских энергиях в первую очередь дает женщине здоровье. Умение выстраивать поведение по-женски, дает хорошие отношения с партнерами. За счет смещения женщины в иньский режим усиливается поляризация мужчин и женщин. На занятиях учимся входить в женские энергии через каналы древних богинь. В древности женщины для того, чтобы выжить, для привлечения мужчин, для хорошего потомства и материального достатка, для сохранения семьи и долгой любви между супругами обращались за помощью к женским богиням, умели быть женственными и привлекательными.

1 часть. Инь-режим. Каналы богинь: Иштар, Артемиды, Афродиты. 6 вебинаров

2 часть Каналы египетских богинь: Исиды, Сехмет, Бастет, Хатхор, Маат, Тефнут. Каналы богини Кибелы, индийских богинь Лакшми, Шакти, китайских богинь Гуаньинь, Нюйвы, Чан Э, Чжи-Нюй, славянских богинь Лады, Макоши, Лели. 6 вебинаров

3 часть Каналы древнегреческих богинь Афины, Медузы Горгоны, древнеримских богинь Цереры, Весты, Фортуны, Минервы, Юноны, скандинавских богинь Брунгильды, Валькирии, Фрейи, кельтских богинь Бригид и Дану, индийских богинь. 6 вебинаров

4 часть Каналы мексиканских богинь, древнегреческих богинь Геры, Деметры и Персефоны, скифских богинь, древнеегипетской богини Бастет, африканской богини Ошун, тайских и филиппинских богинь. 6 вебинаров

5 часть  Каналы персидской богини Анахиты, индийской Радхи, Зеленой Тары, Белой Тары, Голубой Тары, Красной Тары, Евы и Марии Магдалены. Архетипы Шахерезады, принцессы Дианы и Мерлин Монро. 6 вебинаров.

5. Магия любви 6 вебинаров

Мы с вами наполним любовью наше тело, наши желания раскроем сексуальный центр. Усилим связь с денежным потоком в канале древней богини любви и денег Иштар. Мы пойдем от раскрытия нижних энергетических центров к самым высоким. Раскроем сердечный центр. Раскрыть творческий центр помогут архетипы Шахерезады и Мерлин Монро. Мы войдем в высшую любовь и гармонию.

Запись на обучение и вопросы здесь

Магия любви в Telegram

Рассказать в соц. сетях